Atenció: El teu navegador no té suport per algunes funcionalitats necessàries. Et recomanem que utilitzis Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

Àngel Martí

Escric poesia, novel·la i relats

Subscripció
Amb la teva donació, seràs el primer a poder llegir les noves creacions tant literàries, com visuals. El teu nom apareixerà en els agraïments dels llibres que vagi editant. També tindràs dret a demanar-me un poema semestral per a la persona que tu m'indiquis.
2,00 € mensuals
Mecenes
Amb la teva donació, seràs el primer a poder llegir les noves creacions tant literàries, com visuals. El teu nom apareixerà en els agraïments dels llibres que vagi editant. Tindràs dret a demanar-me un poema semestral per a la persona que tu m'indiquis.
Rebràs, gratuïtament, un exemplar dels llibres que vagi editant i un 20% de descompte en la resta de llibres que em demanis. Si vius a l'estranger o a les illes, l'enviament anirà a càrrec teu. A més podràs incloure un poema o pensament teu, al final del llibre. 
Seràs invitat a totes les presentacions que es facin dels meus llibres i si ho desitges, podràs participar activament a la presentació.
Finalment tindràs veu en l'elecció del títol del llibre a publicar així com de les possibles portades; és a dir, col·laboraràs directament en la creació del llibre.
4,00 € mensuals